Ležáky - Ti druzí mrtví... (2008)

Jarmila Doležalová, která jako jediná společně se svou sestrou přežila vyhlazení osady Ležáky nacisty a byla dána do německé rodiny na převýchovu, se rozhodla znovu absolvovat svou tehdejší cestu z Čech, přes Polsko, až do Německa za svými novými rodiči. V mozaice výpovědí se dozvídáme okolnosti tragické události v Lidicích a Ležákách, které znamenaly konec života většiny obyvatel obou vesnic. Navštívíme místa i konkrétní budovy, kudy malá děvčátka tehdy prošla. A také budeme svědky jejich tragického návratu, který byl doprovázen značně nepřátelskými reakcemi "starousedlíků" a další změnou politického režimu.
České znění. 
Top of page