Rodina a já (2009)

Formát pořadu Rodina, škola a já se změnil. Nový cyklus je cílen tak, aby byl jakousi poradou pro rodiče a vychází z určitého problému či náznaku situace, s níž si nevědí rady dospívající, rodiče, vychovatelé, učitelé, zkrátka my všichni, kteří jsme buď na straně dětí nebo rodičů. Proto na náznaku smyšleného, leč co nejautentičtějšího, typického současného příběhu, který rozdělujeme na minipokračování, naznačíme, jaké potíže problém s sebou nese, jaká rizika taková situace skýtá a co mají dělat rodiče, jak vázne komunikace dítěte s rodiči, jak je narušena rodinná soudržnost a co se v takových případech dá a má dělat.
České znění.

Děti zneužívají rozchodu rodičů
Když se manželé a rodiče rozhodnout rozejít, nabourá se jistota, byť v rozhádaném nebo narušeném vztahu, nejen jim, ale i dětem. Najednou začnou hrát jinou roli domluvy, plány, peníze, láska a vrchu v mnohých vztazích nabydou manipulace, pomluvy, sobectví a schválnosti. Toho dokáží mnohdy obratně využít děti a začnou manipulovat dospělými kolem, ač ti ještě nemají situaci mezi sebou vyřešenou... Děti se mnohdy nevědomky začnou chovat tak, aby z drobícího se koláče ukously rychle co největší kousek, protože nevědí, zda na ně ještě něco zbyde...
Odborným hostem Zdeňka Ešky ve studiu bude psychoterapeutka PhDr. Ilona Preslová.

Dvojčata, dvojí výchova
Jak moc jsou na sobě dvojčata závislá? Žárlí na sebe? Chybí si, když nejsou spolu, nebo si dokážou samotu užít? Jak moc se nám daří dvojčata od sebe odlišit? Jak k nim přistupujeme? Jako k silné dvojce, nebo jako k jednotlivým individualitám? Je správné chtít pomoc po tom dvojčeti, které je ochotnější? A jak se k dvojčatům chovají cizí lidé? Učitelům se stává, že ani po několika letech dvojčata (i dvojvaječná) ve své třídě nerozeznávají, nesnaží se je rozlišit. Jaké mají zkušenosti a jaké konflikty prožívají rodiče dvojčat? Vědí si s nimi vždy rady?
Odborným hostem Zuzany Burešové ve studiu bude Mgr. Klára Vítková Rulíková.

Já ale nejsem ty, tati!
Tématem dílu je rodičovská výchova, která nerespektuje specifika dítěte - jeho individualitu. Otec přirozeně vychovává dceru v souladu s tím, co sám považuje za důležité, vštěpuje jí své hodnoty, očekává od ní to, co považuje v životě za "nej", snaží se své dítě vychovávat "dobře".
Co je to ale "dobrá výchova"? Stovky příruček, jak dobře vychovat děti, plné nejrůznějších komunikačních strategií a návodů, jak se chovat v určitých situacích, mívají jednu nevýhodu - doporučované způsoby nejsou aplikovatelné na všechny děti bez rozdílu. Rodiče jsou pak zmateni, že na jejich dítě opatření nefungují, protože nezohledňují osobnost dítěte. Příčina bývá i v rodičích - dobré rady si vykládají a uplatňují po svém. Každý z nás má totiž, bez ohledu na to, jak jsme byli vychováváni, své představy o tom, jak má dobrá výchova vypadat, co na děti platí, a co ne. I ve způsobu, jakým děti vychováváme, se totiž výrazně odráží náš osobnostní typ.
Odborným hostem Zdeňka Ešky ve studiu bude Šárka Miková.

Moje dítě nedoslýchá
Soužití s neslyšícím dítětem je odmalička náročné na péči, ale i na psychický nátlak, jemuž jsou rodiče neslyšícího dítka vystaveni, když se setkají s nepochopením či neporozuměním okolí. K jakým situacím dochází, jak necitlivé přístupy lidí rodiče i jejich děti zažívají a jak na ně reagují? Jakým způsobem mají na neslyšící dítě reagovat slyšící, jak se naučit na neslyšící hovořit a respektovat zvláštnosti komunikace s nimi?
Ve studiu bude mj. diskutovat i psycholožka PhDr. Iva Jungwirthová.

Piju, doma se to nedá přežít
K alkoholismu mladiství nemusejí mít předpoklady z rodiny, kde se po generace pije, mohou je k pití dohnat i samotní rodiče, kteří sami mají problémy a neumějí se ke svým dospívajícím chovat. Stačí, když se v životě dospívající dívky spojí několik aspektů, které ji stresují, jako glorifikace nikoli ideálního otce, samota a neuspokojivý vzhled, neúspěchy ve škole nebo nechápající a ukřičená matka, na kterou však dcera z mnoha důvodů žárlí - Hostem Zuzany Burešové bude ve studiu i psychoterapeut Jan Jílek.

Prášky problémy neřeší
Mnozí, kteří se potýkají s pracovními, zdravotními a psychickými potížemi, řeší nesnesitelné zátěže a deprese pomocí prášků na uklidnění, spaní, zmírnění bolesti nebo antidepresivy. Neuvědomu-jí si, že časem tyto "berličky" způsobují závislosti, které s sebou nesou další potíže. Následky stavů, do nichž se závislí na medikamentech dostávají, poškozují nejen je, ale i jejich okolí, pracovní i rodinné vztahy a přetvářejí plíživě, ale neodvratně jejich osobnost. Hostem ve studiu bude mj. psychoterapeut Jan Jílek.

Tátu mi nepřipomínej!
Odkrýt příčiny asociálního a násilnického chování dospívajícího chlapce, který v dětství zažíval agresi otce a strach o matku, kterou otec bil a urážel. Chlapec se ve škole potýká s kázeňskými potížemi, matka jej nezvládá. Kvůli emočním poruchám v dětství a dospívání dochází na straně matky i chlapce ke zklamání, útěkům k partě, falešné idealizaci. Fakt, že je zážitky z dětství chlapec celoživotně zatížen a odsouzen k terapiím, má apelovat na necitlivost některých rodičů ke svým dětem, když setrvávají v destrukčních vztazích.
Ve studiu bude mj. diskutovat psychiatr a psycholog MUDr. Peter Pöthe.

Další díly najdete zde.
 
Top of page