Krycie meno Farewell / Farewell File (2008)

Na začiatku 80-tych rokov Vladimír Vetrov pod krycím menom Farewell, agent KGB, dodáva druhej strane tisíce strategických dokumentov o sovietskej ekonomike a jej vojenskom priemysle, ako aj mená hlavných sovietskych agentov pôsobiacich na Západe. Odhalením týchto informácií prispel k pádu Berlínskeho múra a k rozpadu ZSSR. Spôsobil politický prevrat, vďaka čomu ho prezident Reagan nazval "špiónom storočia".
Slovenské znění.http://www.filefactory.com/file/cd5ecd1/n/krycie_meno_farewell_1_-_pomstychtivy_spion_sk.avi
http://www.filefactory.com/file/1tblf3sfacth/n/krycie_meno_farewell_2_-_spion_storocia_sk.avi
 
Top of page