Nagasaki: The Horror & Legacy of "Fat Man" (1995)

On August 9, 1945, America dropped its second atomic bomb on Nagasaki, three days after the bomb on Hiroshima. The city was an apocalyptic vision devastated by a new type of weapon whose repercussions were yet to be learned. This second bomb marked the end of the war for Japan.
Survivors, both Japanese civilians and Western POWs, relate the morbid aftermath, the road from war to peace, the American occupation, the lost Nipponese honour and the segregation that still affects fallout victims today.
Anglické znění. HESLO: Plutonium.

http://www.filefactory.com/file/cce85c8/n/nagasaki.part1.rar
http://www.filefactory.com/file/cce85c1/n/nagasaki.part2.rar
http://www.filefactory.com/file/cce9cd5/n/nagasaki.part3.rar
http://www.filefactory.com/file/cce85c4/n/nagasaki.part4.rar

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page