Příběhy Z Doby Kamenné / Stories from the Stone Age (2003)

Seriál se vrací hluboko do historie a mapuje klíčová období, která nám prozradí mnohé o tom, jak jsme se stali těmi, kým jsme dnes, a na základě nejnovějších poznatků a důkazů zkoumá, jak a proč k těmto událostem došlo.
České znění.

E1
Období před 15000 lety. Naši předkové se vynořili z pustiny poslední doby ledové jako lovci a sběrači s kamennými noži a sekyrami. Na Středním Východě jim unikátní kombinace klimatu a vegetace umožnila budovat chatrče, ve kterých se začali usazovat. 1500 let trvající sucho, které je přivedlo na pokraj zkázy, je donutilo shluknout se kolem hrstky trvalých pramenů. Naučili se pěstovat plodiny a vynalezli zemědělství, čímž způsobili v době kamenné revoluci. V Evropě však lidem nezbývalo nic jiného, než se nadále živit lovem a sběrem, protože kontinentu vládly rozlehlé lesy.

E2
Období před 11000 lety. V oblasti Úrodného půlměsíce na Středním Východě začali první zemědělci domestikovat kozy a ovce. Nyní měli zajištěnou potravu a mohli budovat vesnice, kde vzkvétal život a tvořivost. Vyráběli první nádobí a na tkalcovských stavech tkali látky. Díky potřebě organizovat se naučili stavět schody, vstupy a druhá patra. Vyvinuli organizované náboženství, založené na uctívání supů a potírání lebek sádrou. Když spotřebovali veškeré dřevo, opouštěli města. Lidé ze Středního Východu následně vzali obilí a stádová zvířata s sebou do Evropy. Lovci a sběrači přizpůsobili zemědělství chladnějšímu prostředí, naučili se používat pluhy a po kontinentu se rozšířil nový způsob života. Budovali vesnice a pozoruhodné útvary ze stojících kamenů. Doba kamenná dosáhla kultivovanosti.

E3
Období před 7000 lety. Zemědělství na Středním Východě vede v době kamenné ke vzniku kultury obchodování. Lidé využívají zavlažovací systémy a vymoženosti jako olejové lampy, obsidiánové nože a oblečení výrazných barev. V prvních hutích se vyrábí měď a posléze bronz, který se šíří obchodními cestami. V Evropě je hojně rozšířeno zemědělství, ale společnost stagnuje. Lid zvoncových pohárů přináší do obchodu vzrušení, alkohol a bronz. Poté, co se k zemědělství obrací i poslední lovci a sběrači, vládne zemědělskému životu stále výrazněji privilegovaná vrstva. Šíří se zbraně. S železem přichází lepší zemědělské nástroje a levné účinné meče. Tím doba kamenná končí a začíná éra říší. 
Top of page