Svet Neandertálcov / Neanderthal (2001)

Neandertálci prosperovali na zemi 250 000 rokov. Tento húževnatý ľudský druh vydržal dobu ľadovú, krutých predátorov a nespočetné množstvo iných nebezpečenstiev pravekého života. Pred 35 000 rokmi sa prvýkrát stretol Neandertálec a Cromagnonský, teda moderný človek. Trvalo 5 000 rokov než Neandertálci vymreli. Svet Neandertálcov skúma každodenný život malého kmeňa žijúceho v južnom Francúzsku na sklonku vymiznutia ich druhu. Kombinácia najnovších vedeckých výskumov s drámou, použitie archeologických nálezov a najmodernejšej animácie vám umožní spoznať ako títo predchodcovia žili a aká je spojitosť medzi nimi a nami. Slovenské znění. 
Top of page