Trap, The: What Happened to Our Dream of Freedom (2007)

The Trap is a series of three films by Bafta-winning producer Adam Curtis that explains the origins of our contemporary, narrow idea of freedom.
It shows how a simplistic model of human beings as self-seeking, almost robotic, creatures led to today's idea of freedom. This model was derived from ideas and techniques developed by nuclear strategists during the Cold War to control the behaviour of the Soviet enemy.
Mathematicians such as John Nash developed paranoid game theories whose equations required people to be seen as selfish and isolated creatures, constantly monitoring each other suspiciously always intent on their own advantage.
This model was then developed by genetic biologists, anthropologists, radical psychiatrists and free market economists, and has come to dominate both political thinking since the Seventies and the way people think about themselves as human beings.
However, within this simplistic idea lay the seeds of new forms of control. And what people have forgotten is that there are other ideas of freedom. We are, says Curtis, in a trap of our own making that controls us, deprives us of meaning and causes death and chaos abroad.
Anglické znění.

http://www.filefactory.com/file/cdcdcbe/n/TTrap_-_01_-_Fuck_You_Buddy.avi
http://www.filefactory.com/file/cdcdc2c/n/TTrap_-_02_-_The_Lonely_Robot_v2.avi
http://www.filefactory.com/file/cdcdc84/n/TTrap_-_03_-_We_Will_Force_You_To_Be_Free.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page