Čestní a nečestní (2009)

Titulem čestný občan se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nikdy moc nešetřilo. Města, obce a vesničky takto holdovaly už od dob rakousko-uherské monarchie svým slavným rodákům, slovutným návštěvníkům i osobnostem veřejného života, které s nimi mnohdy neměly vůbec nic společného. A jak postupovalo dvacáté století se svými zvraty a převraty, obce oceňovaly postavy nejrůznějšího zabarvení. Když pak zvraty a převraty nebyly zrovna na místě, o udělených čestných občanstvích se taktně pomlčelo.
České znění. 
Top of page