Británie Krále Artuše / Britain Ad: King Arthur's Britain (2004)

Příběh o britském králi Artuši, jeho rytířích od kruhového stolu, hradu Kamelotu, Merlinovi, svatém grálu a Excaliburu, jak nám ho zanechali mnich Nennius, Goeffrey z Monmouthu a francouzský básník Chrétien de Troys, zná asi každý. Málokdo ale tuší, kdo byl onen král Artuš doopravdy, někteří vědci se dokonce stále ještě přou, zdali vůbec žil a kde. Archeolog Francis Pryor datuje zrození legendy o neohroženém rytíři, který vždy bojoval za práva slabších a utlačovaných, do období po roku 410, kdy území dnešní Británie definitivně opustily poslední římské pluky. 3dílný dokumentární cyklus.
České znění. 
Top of page