Volání extremismu (2010)

Pravicovému i levicovému extremismu se v Česku stále daří. Dělnická strana byla sice na druhý pokus zrušena, dále ovšem existuje pod jiným názvem, stejně jako její dorost s názvem Dělnická mládež. Dál může fungovat i Komunistický svaz mládeže usilující o návrat socialismu. Pražský soud zrušil čtyři roky staré rozhodnutí Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění. Úřad podle soudu neprokázal, že by mladí komunisté představovali reálnou hrozbu pro demokracii. Zdá se tedy, že extremní pravice i levice se o dostatek mladých nástupců nemusí bát. Jakým způsobem se dorost extremistických hnutí organizuje? O jaké jde lidi? Jak a na co mladé lidi mládežnická extremistická hnutí vábí? A lze zde vysledovat nějaké paralely s ideologickými metodami z období nacistického Německa a 50. let komunistické totality?
České znění. 
Top of page