Za lepší budoucnost, za hezčí město! (2011)

Dokumentaristka Erika Hníková sleduje jednodenní akci starosty města Semil Jana Farského. Ten proslul tím, že díky zprůhlednění veřejných zakázek z města téměř vymýtil korupci. Nyní se kladný hrdina - oblíben mezi místními i přespolními - rozhodl, že si do Semil pozve čtyři odborníky, kteří mu mají poradit, jak město ještě více zvelebit.
Těmito "výsadkáři lepší budoucnosti" jsou architekti Adam Gebrian a Jana Kostelecká, ekonom Tomáš Sedláček a filozof Václav Cílek. Všeobecně respektované osobnosti mají ve městě strávit jeden den, a v závěru prezentovat své rady, názory a postřehy nejen panu starostovi, ale i obyvatelům města. Průběh akce, její zvrat a vyvrcholení překvapí nejen samotného starostu, ale také režisérku a celý štáb.
České znění. 
Top of page