Za lepší budoucnost, za hezčí město! (2011)

Dokumentaristka Erika Hníková sleduje jednodenní akci starosty města Semil Jana Farského. Ten proslul tím, že díky zprůhlednění veřejných zakázek z města téměř vymýtil korupci. Nyní se kladný hrdina - oblíben mezi místními i přespolními - rozhodl, že si do Semil pozve čtyři odborníky, kteří mu mají poradit, jak město ještě více zvelebit.
Těmito "výsadkáři lepší budoucnosti" jsou architekti Adam Gebrian a Jana Kostelecká, ekonom Tomáš Sedláček a filozof Václav Cílek. Všeobecně respektované osobnosti mají ve městě strávit jeden den, a v závěru prezentovat své rady, názory a postřehy nejen panu starostovi, ale i obyvatelům města. Průběh akce, její zvrat a vyvrcholení překvapí nejen samotného starostu, ale také režisérku a celý štáb.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page