Experiment za šest miliard dolarů / Six Billion Dollars Experiment (2008)

V labyrintu podzemních tunelů Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) poblíž Ženevy pracují dva tisíce vědců. 10. září 2008 zde byl uveden do provozu obří urychlovač části. Je to nejsložitější a nejdražší vědecký přístroj současnosti – velký srážeč hadronů LHC. 19. září téhož rokou však urychlovač ke zděšení všech zkolaboval. Po náročné opravě byl 20. lisotpadu 2009 znovu uveden do provozu a doufejme, že dále bude fungovat bez problémů. Cílem zdejšího výzkumu je vrátit se k počátkům vzniku vesmíru – napodobit Velký třesk. Lidstvo tak možná najde odpověď na prastaré otázky – odkud přicházíme, z čeho jsme a jaká je budoucnost vesmíru.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page