Planeta země rok 2100 / Climat en crise (2006)

Jak bude naše planeta vypadat za sto let? Do jaké míry se projeví důsledky globálního oteplování? Na jaké neodvratitelné katastrofy se bude muset lidstvo připravit? Na tyto a další tíživé otázky se odhodlali odpovědět japonští počítačoví experti. Zahráli si totiž na boha a sestrojili stroj, který je schopný na základě pravděpodobností předpovídat, respektive odhadovat budoucnost. Jmenuje se "Simulátor Země". A probírat se jeho výstupními daty v podobě 3D animací není nikterak příjemné. Pokud nás totiž příroda doteď jen trápila, již brzy přehodí na mnohem "výkonnější" převod. Můžeme počítat s ničivými cyklony a záplavami, stejně tak ale i se životu nebezpečnými vlnami veder, a to v nebývalém rozsahu, značně převyšujícím současný stav. V důsledku klimatických změn zároveň bude docházet k postupnému odlesnění planety včetně zániku životně důležitých amazonských pralesů. A zajímavé též budou sekundární dopady – transformace počasí zapříčiní postupnou migraci národů, dojde k sociálním nepokojům a nakonec i k válkám o vodu a jídlo. Jinými slovy, momentálně je nejdůležitější jen jedna otázka: Můžeme s tím vůbec ještě něco dělat?
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page