Planeta země rok 2100 / Climat en crise (2006)

Jak bude naše planeta vypadat za sto let? Do jaké míry se projeví důsledky globálního oteplování? Na jaké neodvratitelné katastrofy se bude muset lidstvo připravit? Na tyto a další tíživé otázky se odhodlali odpovědět japonští počítačoví experti. Zahráli si totiž na boha a sestrojili stroj, který je schopný na základě pravděpodobností předpovídat, respektive odhadovat budoucnost. Jmenuje se "Simulátor Země". A probírat se jeho výstupními daty v podobě 3D animací není nikterak příjemné. Pokud nás totiž příroda doteď jen trápila, již brzy přehodí na mnohem "výkonnější" převod. Můžeme počítat s ničivými cyklony a záplavami, stejně tak ale i se životu nebezpečnými vlnami veder, a to v nebývalém rozsahu, značně převyšujícím současný stav. V důsledku klimatických změn zároveň bude docházet k postupnému odlesnění planety včetně zániku životně důležitých amazonských pralesů. A zajímavé též budou sekundární dopady – transformace počasí zapříčiní postupnou migraci národů, dojde k sociálním nepokojům a nakonec i k válkám o vodu a jídlo. Jinými slovy, momentálně je nejdůležitější jen jedna otázka: Můžeme s tím vůbec ještě něco dělat?
České znění. 
Top of page