All Watched Over by Machines of Loving Grace (2011)

All Watched Over by Machines of Loving Grace is a 2011 BBC documentary series by filmmaker Adam Curtis. The series argues that computers have failed to liberate humanity and instead have distorted and simplified our view of the world around us.
Anglické znění, české titulky.

E1 - Love and Power
In the first episode, Curtis tracks the effects of Ayn Rand's objectivist ideas (she I. advocated reason as the only means of acquiring knowledge and rejected all forms of faith and religion, II. supported rational and ethical egoism, and rejected ethical altruism, III. condemned the initiation of political force as immoral and opposed all forms of collectivism and statism, instead supporting laissez-faire capitalism, which she believed was the only social system that protected individual rights) on American financial markets, particularly via the influence on Alan Greenspan.

E2 - The Use and Abuse of Vegetational Concepts
This episode investigates how machine ideas such as cybernetics and systems theory were applied to natural ecosystems, and how this relates to the false idea that there is a balance of nature. Cybernetics has been applied to human beings to attempt to build societies without central control, self organising networks built of people, based on a fantasy view of unchanging nature.

E3 - The Monkey In The Machine and the Machine in the Monkey
This programme looked into the selfish gene theory which holds that humans are machines controlled by genes which was invented by William Hamilton. Adam Curtis also covered the source of ethnic conflict that was created by Belgian colonialism's artificial creation of a racial divide and the ensuing slaughter that occurred in the Democratic Republic of the Congo, which is a source of raw material for computers and cell phones.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page