Amazonka největší řeka / Amazon super river (2002)

Největší řeka na světě. Žádná jiná řeka se jí nevyrovná. Protéká jí ohromné množství vody. Je dlouhá víc než 6 000 km. Od pramene vysoko v Andách až po mohutné ústí do Atlantiku pohltí vodu z téměř 40 % území Jižní Ameriky. Vlévají se do ní některé z nejdelších řek na světě. Zavlažuje obrovský dešťový prales. Když byste ji chtěli přeletět, trvalo by to 4 hodiny... Slovenské znění. 
Top of page