Kapka z poháru nesmrtelnosti (2001)

Jen jednou za 144 let nastává správná konstelace hvězd pro největší duchovní slavnost na světě. Odehrává se v Indii na soutoku posvátných řek Gangy a Jamuny. Říká se jí Mahákumbhaméla neboli Velká slavnost poháru. Ta poslední proběhla v lednu a únoru roku 2001 a sešly se tu milióny poutníků, asketů, jóginů, sádhuů, divotvorců, mudrců. Všichni zde podstoupili očistnou koupel a na hlavní den Mahákumbhamély přišlo neuvěřitelných 30 miliónů lidí. Je to bezesporu největší a nejbizarnější setkání lidí, jaké se kdy konalo. Přitom vše proběhlo v atmosféře vnitřního klidu, radosti a povznesení – tím se Mahákumbhaméla stává velkou výzvou lidstvu na prahu třetího tisíciletí.
České znění.

 
Top of page