Karákóramské ledovce / On the Trails of the Glaciers (2010)

Kapka. Malá nepatrná kapka. Spouští se do prostoru, dopadá na sněhový příkrov a slévá se dalšími kapkami. Tímto způsobem může zmizet celý ledovec. V tichosti po kapkách, jejichž stékání nemá začátek ani konec. Skutečně se dočkáme dne, kdy nám naše planeta předloží účty?
Tání ledovců je prokazatelným faktem. Odborníci se shodují, že se jedná o evidentní a naprosto spolehlivý ukazatel klimatických změn. Studie a mezinárodní vědecké projekty předkládají znepokojivou vizi velmi rychle probíhajících změn. Kdybychom mohli tento dynamický postup vizuálně analyzovat, kdybychom mohli prozkoumat a pochopit změny v morfologii těchto obrovských ledových chrámů, možná bychom dospěli k přesnějším závěrům.
Naše pátrání začíná roku 1909. Italská horolezecká a vědecká expedice vedená vévodou z Abruzzi se vydává do Pákistánu na průzkum ledovců v pohoří Karákóram. Jejím členem je fotograf Vittorio Sella, jehož snímky pořízené v této oblasti nám mohou dnes, o sto let později, pomoci lépe pochopit naši budoucnost, a možná i náš osud.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page