Zavřené světy (1999)

V domově Karla Boromejského v Praze-Řepích žijí ve společné komunitě řádové sestry, odsouzené ženy a staří nemocní lidé. Toto spojení tří tak rozdílných skupin lidí, kteří společně pracují a navzájem si pomáhají i pečují o sebe, je evropskou raritou.
České znění. 
Top of page