Vábení města: Zrod nakupování / Seduction in the City: The Birth of Shopping (2010)

Obchodní dům je nepochybně jedním z nejdůmyslnějších vynálezů průmyslové revoluce. Nejenže doslova vymyslel způsob nakupování, ale vytvořil také spotřební kulturu a zasel sémě ženské emancipace. Prostřednictvím rozhovorů s odborníky, nádherných záběrů a pozoruhodných výňatků z deníků vypráví tento dokument nevyřčenou sociální historii fenoménu nakupování, který svírá svět a navždy mění životy žen, národní hospodářství a společnost.
Tento dvoudílný seriál odhaluje prozíravost majitelů obchodních domů jakými byli Rowland H. Macy, Harry Selfridge, John Wanamaker, Aristide Boucicaut a Sidney Myer, kteří vynalezli tak revoluční novinky jako snadné úvěry, politiku vracení zboží, výkladní skříně, zkušební kabinky a vánoční výzdobu. Tito dynamičtí šoumeni stvořili divadlo nakupování a tím změnili svět. Dokument barvitě vykresluje svět prvních obchodních domů díky kombinaci věrohodných rekonstrukcí archetypních postav, kouzelné animace a zajímavých rozhovorů s odborníky provázaných se svéráznou reklamou, pozoruhodnými výňatky z deníků a dopisů a dobovými plakáty.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page