Vábení města: Zrod nakupování / Seduction in the City: The Birth of Shopping (2010)

Obchodní dům je nepochybně jedním z nejdůmyslnějších vynálezů průmyslové revoluce. Nejenže doslova vymyslel způsob nakupování, ale vytvořil také spotřební kulturu a zasel sémě ženské emancipace. Prostřednictvím rozhovorů s odborníky, nádherných záběrů a pozoruhodných výňatků z deníků vypráví tento dokument nevyřčenou sociální historii fenoménu nakupování, který svírá svět a navždy mění životy žen, národní hospodářství a společnost.
Tento dvoudílný seriál odhaluje prozíravost majitelů obchodních domů jakými byli Rowland H. Macy, Harry Selfridge, John Wanamaker, Aristide Boucicaut a Sidney Myer, kteří vynalezli tak revoluční novinky jako snadné úvěry, politiku vracení zboží, výkladní skříně, zkušební kabinky a vánoční výzdobu. Tito dynamičtí šoumeni stvořili divadlo nakupování a tím změnili svět. Dokument barvitě vykresluje svět prvních obchodních domů díky kombinaci věrohodných rekonstrukcí archetypních postav, kouzelné animace a zajímavých rozhovorů s odborníky provázaných se svéráznou reklamou, pozoruhodnými výňatky z deníků a dopisů a dobovými plakáty.
České znění. 
Top of page