Věk velkých dat / Age of Big Data, The (2013)

Dokáže sběr dat předvídat zločiny dříve, než se stanou? Můžou lidé matematickou analýzou dat vydělat miliardy? Dá se zmapovat celý vesmír?
České znění. 
Top of page