Peking, město proměn / Beijing, City of Changes (2013)

Comments
Peking byl v letech 1420 až 1912 hlavním městem císařské Číny a v roce 1949 se stal hlavním městem Čínské lidové republiky. Dnes je politickým a kulturním centrem, ale také střediskem propagandy. Oficiální název Pej-ťing znamená "Severní hlavní město". Pojmenování Peking, užívané západním světem, vychází z výslovnosti dle jihočínských kantonských dialektů.
Ve městě žije zhruba dvacet milionů evidovaných občanů, vedle nich ovšem také velké množství lidí, kteří putují za prací z různých částí země. V Pekingu lze objevit více kulturních a historických památek než kdekoli jinde v Číně. Město se rozkládá v rovinaté krajině v severovýchodní části země, obklopeno od jihozápadu až k severovýchodu horami...
České znění.

Tančící dům (1997)

Comments
Sběrný dokument o stavbě kontroverzního domu na Rašínově nábřeží v místech, kde stál a byl vybombardován obytný dům v roce 1945. Architekt Vlado Milunič byl vybrán holandskou pojišťovnou Nationale Niederlanden v konkurzu, aby realizoval svůj projekt. Protože se vyskytly nejrůznější námitky proti jeho projektu, oslovil amerického architekta Franka Gehryho, kultovního architekta amerických šedesátých let, aby pomohl svým jménem a nápady k dokončení projektu. Taktika se ukázala správná, projekt byl nakonec schválen a pod názvem Tančící dům, nápad F. Gehryho, jako dvojice tanečních symbolů předválečné éry Ginger a Fred, byla realizována.
Sledujeme prakticky od prvopočátku průběh stavby, její technologii a růst, až do jejího dokončení v roce 1997.
České znění.

Rise of the Hackers (2014)

Comments
Our lives are going digital. We shop, bank, and even date online. Computers hold our treasured photographs, private emails, and all of our personal information. This data is precious—and cybercriminals want it. Now, NOVA goes behind the scenes of the fast-paced world of cryptography to meet the scientists battling to keep our data safe. They are experts in extreme physics, math, and a new field called "ultra-paranoid computing," all working to forge unbreakable codes and build ultra-fast computers. From the sleuths who decoded the world's most advanced cyber weapon to scientists who believe they can store a password in your unconscious brain, NOVA investigates how a new global geek squad is harnessing cutting-edge science—all to stay one step ahead of the hackers.
Anglické znění, anglické titulky.

Okamžik smrti / Moment of Death (2008)

Comments
Po většinu historie lidstva bylo cílené zastavení činnosti srdce považováno za vraždu. Dnes se ale dá s okamžikem smrti manipulovat a dokonce jej využít k prodloužení života. Pacient je v podstatě mrtvý. Na EEG není žádná aktivita, srdce a plíce se zastaví a do těla přestane proudit krev. Přesto jsou lékaři schopni vrátit pacienta zpátky do života. Hranice smrti se tím posunula zase o kus dál. Jak vlastně definovat okamžik smrti? Je to chvíle, kdy naposledy vydechneme? Nebo když se v mozku objeví poslední myšlenka? Či moment, kdy přestane bít srdce?
České znění.

Tesla model S / Supercars Tesla Model S (2012)

Comments
Na první pohled by mělo toto auto být jen posledním z dlouhé řady luxusních sedanů. U vnějšího vzhledu však veškerá podobnost končí. Při pohledu pod kapotu nebo do interiéru je již jasné, že se nejedná o klasický vůz. Společnost Tesla Motors, pojmenovaná po významném vynálezci a průkopníkovi elektrické energie Nikolovi Teslovi, zavrhuje nejen klasické spalovací motory, ale také alternativy v podobě hybridních vozů, a vyrábí výhradně auta na elektrický pohon. Podle smělých odhadů firmy zatíží jejich elektrická auta ovzduší oxidem uhličitým o polovinu méně, a to i tehdy, pokud by elektřina pro jejich pohon pocházela pouze z uhelných elektráren, a navíc svými vlastnostmi předčí i světoznámé luxusní vozy. Ačkoliv teprve čas ukáže, zda bude mít Tesla se svými sériově vyráběnými elektromobily úspěch, je vznik modelu S zajímavým nahlédnutím do světa nových, neustále se zdokonalujících technologií.
České znění.

Šanghaj, město kontrastů / Shanghai, City of Contrasts (2013)

Comments
Šanghaj se znovu stala jednou z největších světových metropolí. Stále živé jsou vzpomínky na zašlou slávu dvacátých a třicátých let. Západní svět tam zanechal své stopy, avšak město zůstává ryze čínské.
Šanghaj se rozkládá na březích řeky Chuang-pchu. Se třiadvaceti miliony je městem s největším počtem obyvatel v Čínské lidové republice.
Tamní vláda jen pozvolna mění svoji ideologii a v komunismu připouští i prvky kapitalismu. Důležitým nástrojem této proměny je podnícení obyvatelstva k vyšší spotřebě.
Šanghaj byla vždy hlavním městem čínského obchodu. Dnes je i nejmódnějším městem, udávajícím trend celé zemi. Je městem kontrastů. Městem, které nikdy nespí.
České znění.

Century of the Self, The (2002)

Comments
This series is about how those in power have used Freud's theories to try and control the dangerous crowd in an age of mass democracy. Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, changed the perception of the human mind and its workings profoundly.
His influence on the 20th century is widely regarded as massive. The documentary describes the impact of Freud's theories on the perception of the human mind, and the ways public relations agencies and politicians have used this during the last 100 years for their engineering of consent. Among the main characters are Freud himself and his nephew Edward Bernays, who was the first to use psychological techniques in advertising. He is often seen as the father of the public relations industry.
Freud's daughter Anna Freud, a pioneer of child psychology, is mentioned in the second part, as well as Wilhelm Reich, one of the main opponents of Freud's theories. Along these general themes, The Century of the Self asks deeper questions about the roots and methods of modern consumerism, representative democracy and its implications. It also questions the modern way we see ourselves, the attitude to fashion and superficiality.
Anglické znění, anglické titulky.

E1 - Happiness Machines
Part one documents the story of the relationship between Sigmund Freud and his American nephew, Edward Bernays who invented Public Relations in the 1920s, being the first person to take Freud's ideas to manipulate the masses.

E2 - The Engineering of Consent
Part two explores how those in power in post-war America used Freud's ideas about the unconscious mind to try and control the masses. Politicians and planners came to believe Freud's underlying premise that deep within all human beings were dangerous and irrational desires.

E3 - Policeman Inside All Our Heads
In the 1960s, a radical group of psychotherapists challenged the influence of Freudian ideas, which lead to the creation of a new political movement that sought to create new people, free of the psychological conformity that had been implanted in people's minds by business and politics.

E4 - Eight People Sipping Wine in Kettering
This episode explains how politicians turned to the same techniques used by business in order to read and manipulate the inner desires of the masses. Both New Labor with Tony Blair and the Democrats led by Bill Clinton, used the focus group which had been invented by psychoanalysts in order to regain power.

Moskevské metro / Metro (2009)

Comments
Plán na vybudování metra v Moskvě se zrodil na počátku 30. let minulého století. Jelikož tehdejší inženýři měli jen pramálo zkušeností s podobným typem výstavby, technická rozhodnutí přijímali velmi operativně, leckdy až v průběhu stavebních prací. Současná podoba moskevského metra se tak začala rýsovat spíše přímo na staveništi než na výkresech projektantů.
Výstavba si vyžádala nejen obrovské množství lidské práce, ale i speciální techniky a materiálu. Moskevské metro se právem pyšní velkolepým architektonickým ztvárněním a výzdobou. Výsledná podoba metra byla většinou dokončována na poslední chvíli před zahájením provozu a podíleli se na ní věhlasní ruští architekti. Moskevské metro bylo po dlouhá desetiletí největším stavebním projektem v hlavním městě a jeho výstavba nebyla přerušena ani v průběhu druhé světové války.
České znění.

Atlantropa - sen o novém světadílu / Atlantropa - Der Traum vom neuen Kontinent (2005)

Comments
Životním snem mnichovského architekta Hermanna Soergla bylo změnit tvář naší planety. Podle jeho zdánlivě fantastických ideji, které rozpracoval do řady podrobných a promyšlených plánů, se měla spojit Evropa s Afrikou a dát tak vzniknout novému kontinentu - Atlantropě. Chtěl toho dosáhnout stavbou přehrady v Gibraltarském průlivu dlouhé třicet pět kilometrů a následovným vysušením asi 25% plochy Středozemního moře. Dalším propojením obou kontinentů měl být most spojující Itálii s Tuniskem. Na území Belgického Konga a v Jižní Africe se počítalo s výstavbou obřích zavlažovacích jezer. Dnes jsou Soerglovy představy dávno zapomenuty, ale přeci jen měly své racionální jádro. Technicky byly - byť za značných finančních nákladů a v neuvěřitelném časovém horizontu 150 let - proveditelné. A navíc v nich ve třicátých letech minulého století jistá část veřejnosti spatřovala řešení problémů souvisejích s růstem obyvatelstva naší planety, nedostatkem vody a energie.
České znění.

DARPA: V laboratoři amerických tajných zbraní / Inside America's Secret Weapons Lab: DARPA (2008)

Comments
Pořad nabízí exkluzivní pohled za zavřené dveře jednoho z nejtajnějších amerických úřadů - Divize R & D amerického Ministerstva obrany. V rámci rozsáhlé prohlídky odlehlých testovacích areálů, tajných laboratoří a podvodních výzkumných zařízení v různých koutech Ameriky se vydáme tam, kam byly cizí kamery vpuštěny jen zřídka, abychom sledovali inovace, včetně skutečného 'Ironmana', který vojákům dodá nadlidskou sílu, mikro vzdušné prostředky, které na obloze fungují jako dalekohledy bojových letounů, a tajné testovací nadzvukové letadlo, jehož rychlost je pětkrát větší než rychlost zvuku. Staňte se svědky vývoje technologií, jež mají změnit hru a překvapit nepřítele - přelomových novinek, které proměňují science fiction ve skutečnost.
České znění.

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému businessu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz.
 
Top of page