Century of the Self, The (2002)

Comments
This series is about how those in power have used Freud's theories to try and control the dangerous crowd in an age of mass democracy. Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, changed the perception of the human mind and its workings profoundly.
His influence on the 20th century is widely regarded as massive. The documentary describes the impact of Freud's theories on the perception of the human mind, and the ways public relations agencies and politicians have used this during the last 100 years for their engineering of consent. Among the main characters are Freud himself and his nephew Edward Bernays, who was the first to use psychological techniques in advertising. He is often seen as the father of the public relations industry.
Freud's daughter Anna Freud, a pioneer of child psychology, is mentioned in the second part, as well as Wilhelm Reich, one of the main opponents of Freud's theories. Along these general themes, The Century of the Self asks deeper questions about the roots and methods of modern consumerism, representative democracy and its implications. It also questions the modern way we see ourselves, the attitude to fashion and superficiality.
Anglické znění, anglické titulky.

E1 - Happiness Machines
Part one documents the story of the relationship between Sigmund Freud and his American nephew, Edward Bernays who invented Public Relations in the 1920s, being the first person to take Freud's ideas to manipulate the masses.

E2 - The Engineering of Consent
Part two explores how those in power in post-war America used Freud's ideas about the unconscious mind to try and control the masses. Politicians and planners came to believe Freud's underlying premise that deep within all human beings were dangerous and irrational desires.

E3 - Policeman Inside All Our Heads
In the 1960s, a radical group of psychotherapists challenged the influence of Freudian ideas, which lead to the creation of a new political movement that sought to create new people, free of the psychological conformity that had been implanted in people's minds by business and politics.

E4 - Eight People Sipping Wine in Kettering
This episode explains how politicians turned to the same techniques used by business in order to read and manipulate the inner desires of the masses. Both New Labor with Tony Blair and the Democrats led by Bill Clinton, used the focus group which had been invented by psychoanalysts in order to regain power.

Moskevské metro / Metro (2009)

Comments
Plán na vybudování metra v Moskvě se zrodil na počátku 30. let minulého století. Jelikož tehdejší inženýři měli jen pramálo zkušeností s podobným typem výstavby, technická rozhodnutí přijímali velmi operativně, leckdy až v průběhu stavebních prací. Současná podoba moskevského metra se tak začala rýsovat spíše přímo na staveništi než na výkresech projektantů.
Výstavba si vyžádala nejen obrovské množství lidské práce, ale i speciální techniky a materiálu. Moskevské metro se právem pyšní velkolepým architektonickým ztvárněním a výzdobou. Výsledná podoba metra byla většinou dokončována na poslední chvíli před zahájením provozu a podíleli se na ní věhlasní ruští architekti. Moskevské metro bylo po dlouhá desetiletí největším stavebním projektem v hlavním městě a jeho výstavba nebyla přerušena ani v průběhu druhé světové války.
České znění.

Atlantropa - sen o novém světadílu / Atlantropa - Der Traum vom neuen Kontinent (2005)

Comments
Životním snem mnichovského architekta Hermanna Soergla bylo změnit tvář naší planety. Podle jeho zdánlivě fantastických ideji, které rozpracoval do řady podrobných a promyšlených plánů, se měla spojit Evropa s Afrikou a dát tak vzniknout novému kontinentu - Atlantropě. Chtěl toho dosáhnout stavbou přehrady v Gibraltarském průlivu dlouhé třicet pět kilometrů a následovným vysušením asi 25% plochy Středozemního moře. Dalším propojením obou kontinentů měl být most spojující Itálii s Tuniskem. Na území Belgického Konga a v Jižní Africe se počítalo s výstavbou obřích zavlažovacích jezer. Dnes jsou Soerglovy představy dávno zapomenuty, ale přeci jen měly své racionální jádro. Technicky byly - byť za značných finančních nákladů a v neuvěřitelném časovém horizontu 150 let - proveditelné. A navíc v nich ve třicátých letech minulého století jistá část veřejnosti spatřovala řešení problémů souvisejích s růstem obyvatelstva naší planety, nedostatkem vody a energie.
České znění.

DARPA: V laboratoři amerických tajných zbraní / Inside America's Secret Weapons Lab: DARPA (2008)

Comments
Pořad nabízí exkluzivní pohled za zavřené dveře jednoho z nejtajnějších amerických úřadů - Divize R & D amerického Ministerstva obrany. V rámci rozsáhlé prohlídky odlehlých testovacích areálů, tajných laboratoří a podvodních výzkumných zařízení v různých koutech Ameriky se vydáme tam, kam byly cizí kamery vpuštěny jen zřídka, abychom sledovali inovace, včetně skutečného 'Ironmana', který vojákům dodá nadlidskou sílu, mikro vzdušné prostředky, které na obloze fungují jako dalekohledy bojových letounů, a tajné testovací nadzvukové letadlo, jehož rychlost je pětkrát větší než rychlost zvuku. Staňte se svědky vývoje technologií, jež mají změnit hru a překvapit nepřítele - přelomových novinek, které proměňují science fiction ve skutečnost.
České znění.

UFO: Vím co jsem viděl / I Know What I Saw (2009)

Comments
Na vskutku mimořádném setkání, jehož dějištěm byl Národní tiskový klub ve Washingtonu D.C., se shromáždili nejvěrohodnější svědci ze sedmi zemí. Mezi nimi i generálové letectva USA, astronauti, vojenští i komerční piloti, ale i vládní představitelé, aby se podělili o svá svědectví.
České znění.

Defeating the Superbugs (2012)

Comments
Across the world we are seeing the emergence of bacteria that have gone rogue.
These are the superbugs, dangerous bacteria that are becoming resistant to our only defense; antibiotics.
Horizon meets the scientists who are tracking the spread of these potential killers around the globe, and discovers the new techniques researchers are developing to help defeat these superbugs.
Anglické znění, anglické titulky.

Aftershock: The Hunt for Gravitational Waves (2015)

Comments
Horizon travels to the South Pole to tell the inside story of one of the greatest scientific quests of our time. In March 2014, a discovery there made headlines around the world, with evidence from the Big Bang itself - ripples in space and time called 'gravitational waves'.
In the world of theoretical physics, this was a bombshell. For some it meant Nobel Prizes, while for others, their ideas were in shreds. This is the story of this extraordinary discovery, and what happened when it all began to unravel...
Anglické znění, anglické titulky.

Fracking: The New Energy Rush (2013)

Comments
Geologist Iain Stewart investigates a new and controversial method of extracting natural gas from deep underground that involves hydraulic fracturing - or Fracking, as it is known. He travels to America to find out what the process is and what can be learned from the US experience, meeting people who have become rich from it, as well as those bothered about any risks to their communities.
Anglické znění, anglické titulky.

Slaves to Habit (2015)

Comments
With the start of every new calendar year comes a fleet of well-intentioned New Year’s resolutions – among them, losing weight, quitting smoking, getting more exercise. Slaves To Habit, a new documentary takes an in-depth look at bad habits, the behavior that surrounds them, and the startling new science on the interaction between brain chemistry, habit and self-control.
Just about everything we need to know about resisting temptation can be found in ‘The Marshmallow Test’, a famous experiment conducted by Walter Mischel, at Stanford University in the 1960s. In The Marshmallow Test, a researcher places a marshmallow in front of a pre-schooler and tells them that if they can wait about 15 minutes before eating it, they will get a second marshmallow. Over the course of the 15 minutes, we watch each child desperately try to resist the impulse to eat the marshmallow. The hilarious and fascinating results demonstrate the power of habit and willpower – who has it and who doesn’t.
Slaves To Habit follows three individuals over a 6-week period as they struggle to break their bad habits – smoking, overeating and compulsive shopping. In the end, we understand that habits aren’t destiny and that by harnessing the new science on habit, we can transform our businesses, our communities, and our lives.
Anglické znění.

Rise of the Robots (2016)

Comments
Machines are everywhere. They run our factory assembly lines and make our coffee. But humanoid robots—machines with human-like capabilities—have long been the stuff of science fiction. Until now. Fueled by an ambitious DARPA challenge, the race is on to design a robot that can replace humans in disaster relief situations. Follow the robots and the engineers that program them as they strive to make their way out of the lab and into the real world. But how capable are they, really? How close are we to a future where humanoid robots are part of our everyday lives? And what will the future look like with robots that can do a human’s job? NOVA investigates the cutting-edge technologies that are advancing robotics—and the enormous challenges that robots still face.
Anglické znění, anglické titulky.

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému businessu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz.
 
Top of page