Obecní dům (2015)

Comments
Dokumentární film zahrnující více než stoleté dějiny slavného domu uprostřed Prahy. Výjimečná multifunkční stavba je spjata s českými dějinami 20. století. Jde o reprezentační dům české společnosti. Jeho role se postupně proměňovala, ale má stále své významné místo. Dnešní terminologií řečeno, multifunkční dům v sobě spojoval řadu prostor s nejrůznějším posláním. Prostory reprezentační – viz primátorský salonek-přes spolkové prostory, gastronomické, až po kulturní, hlavně hudební /Smetanova síň/ i výtvarné galerie. Jak prozíravé bylo toto spojení různých prostor, ukáží následující roky. Nejzásadnější role Obecního domu je ale role dějinná. Byla zde vyhlášena deklarace usilující o vznik samostatného českého státu a později i vyhlášena samostatná republika. Odehrávaly se tu památné události roku 1968 a později i první schůzky vznikajícího Občanského fóra v listopadu 1989. Současně je dům i svědkem úpadku občanské společnosti po roce 1948 a vlastně i srovnáním, měřítkem pro nově vznikající kulturní domy té doby.
České znění.

Starý židovský hřbitov a pražské ghetto (2005)

Comments
Více než tisíc let sídlí Židé ve městě na Vltavě. Historie zdejší židovské obce je velmi pohnutá. Ve středověku byla Praha jedním z hlavních center židovské kultury a vzdělanosti. Obchodníci a finančníci se významně podíleli na ekonomickém životě země. Nesmyslné předsudky vyvolávaly periodicky vlny antisemitské zášti. Po josefinských reformách na konci 18. století a po revoluci v roce 1848 se zdálo, že pražští Židé se stanou plnohodnotnými členy společnosti, jejichž um a schopnosti budou napomáhat rozvoji teritoria, které sdíleli spolu s Čechy a Němci. Prosperita 2. poloviny 19. století a korektní období konce monarchie i vzniku samostatného československého státu vystřídal nový středověk let 1939–1945. Ani hekatomby 2. světové války naštěstí neznamenaly konec oné Prahy – Matky Izraele, o čemž svědčí i pozoruhodné obrození pražské židovské obce po roce 1989. A unikátní památky připomínající ghetto, které zaniklo na přelomu 19. a 20. věku, patří k magnetům, jež do Prahy přitahují miliony lidi ročně.
České znění.

Architekt Josef Zítek (1992)

Comments
Postavil nejen Národní divadlo, ale byl i spolutvůrcem například Rudolfina, skvěle řešené budovy, sloužící různým druhům umění. I když se od svých spoluobčanů zvláštní vděčnosti nedočkal, dnes na architekta Josefa Zítka vzpomínáme s velkou úctou a s uznáním.
České znění.

Projekt Venuše / Venus project, The (2001)

Comments
Píše se 3. červen roku 1769. Očekávaná událost tehdy přiměla nejlepší astronomy z celého světa, aby se zúčastnili vědeckého projektu neuvěřitelného rozsahu. Planeta Venuše bude přecházet přes Slunce a 150 vědců ze čtyř kontinentů spojí své síly, aby zhodnotili, vyčíslili, naplánovali a provedli první světový mnohonárodní vědecký projekt – zjistili přesnou vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Tato vzdálenost (označená jako AU) je v astronomii považována za standard a dodnes je používána jako základ délkových měr v solárním systému. Zatímco mnozí vědci zůstali doma a pracovali v místních observatořích, vládci Francie, Anglie a Ruska přiměli své astronomy k velké výpravě a k měření v místech, kde bylo nutno vystavět dočasné pozorovatelny. Tento film vypráví o dramatickém průběhu těchto expedic, i o lidech, kteří se jich zúčastnili. Natáčelo se ve střední Americe, v severní Skandinávii, kanadské Arktidě i v ruských stepích.
České znění.

Chasing Coral (2017)

Comments
Coral reefs around the world are vanishing at an unprecedented rate. A team of divers, photographers and scientists set out on a thrilling ocean adventure to discover why and to reveal the underwater mystery to the world.
Anglické znění, anglické titulky.

Tricky Memory (2016)

Comments
Memory is not a photo album where your images of the past are faithfully recorded. The latest neuroscience discoveries show that memory can be affected in many ways and with surprising results: false memories, distortions, modifications and deja vu. To what extent can we rely on our memories?
Anglické znění.

Age of Loneliness, The (2016)

Comments
Lonely. It could be you. It could be me. There are millions of us out there.
The headlines call this 'The Age of Loneliness'. They say it's a major public health issue. A silent epidemic that's starting to kill us. But we don't want to talk about it. No-one really wants to admit they are lonely.
Award-winning film-maker Sue Bourne believes loneliness has to be talked about. It affects so many of us in so many different ways and at so many different stages of our lives. So she went out to find people brave enough to go on camera and talk about their loneliness.
The Age of Loneliness has people of all ages in it, from Isobel the 19-year-old student to Olive the feisty 100-year-old, Ben the divorcee, Jaye the 40-year-old singleton, Richard the 72-year-old internet-dating widower, to Martin, Iain and Christine talking about their mental health problems.
Everyone talks with such remarkable honesty and bravery that you can't help but be touched by their stories.
Anglické znění, anglické titulky.

Dialogues with Solzhenitsyn, The (1998)

Comments
In this evocative two-part portrait of Alexander Solzhenitsyn, director Alexander Sokurov interprets the acclaimed writer's life based on two lengthy talks with Solzhenitsyn and his wife. The documentary shot in Solzhenitsyn's home shows his everyday life and covers his reflections on Russian history and literature.
The film, commissioned by a Russian TV channel and shot in 1998 consists of two parts of about 90 minutes each, thus the total comes to slightly over three hours. The first part is called The Knot (Uzel) while the second is entitled simply Dialogues.
DIALOGUES is not a straightforward biography but instead focuses on Solzhenitsyn's monologues and his discussions with Sokurov about Russian literature, folklore, history, and language. Some of the writer's statements, polemic and non–trivial, are themselves documents of Russian culture. The result is a portrait of a Russian legend through his own words.
Původní znění, anglické titulky.

Airbus A350 / A350: Star of the Skies, The (2015)

Comments
Airbus A350 je představitelem nejnovější generace dopravních letounů. Ještě nikdy se v jediném stroji neprotnulo takové množství inovací a špičkových technologií. Vývoj a zkoušky letadla trvaly celých osm let, celkové investice dosáhly závratných deseti miliard eur. Nahlédneme do útrob nového Airbusu a seznámíme se s lidmi, kteří ho vyrábějí. Zúčastníme se jeho zkušebního letu a první oficiální cesty s pasažéry, promluvíme s piloty a inženýry, žádná součástka nezůstane skryta při grafickém rozboru konstrukce letadla.
České znění.

Co zabilo mamuty? / What Killed the Mammoths? (2007)

Comments
Více než milion let vládli mamuti severoamerické pevnině. Největší tvorové kontinentu přežili nejhorší doby ledové i sucha, jaká jim příroda mohla připravit. Pak, přibližně před 13 000 lety, mamuti najednou zmizeli. Vědci už po desetiletí diskutují o příčině tohoto masového vymírání, ale nikomu se dosud nepodařilo zabijáka mamutů jasně definovat. Nejčastěji je zmiňován nadměrný lov ze strany lidí a klimatické změny, nyní se však jeden tým odborníků domnívá, že se blíží k odhalení skutečného viníka.
České znění.

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page