Brusel 2058 (2008)

Dokumentární experiment Martina Řezníčka reflektuje s odstupem padesáti let legendární národní přehlídku na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. České znění. 
Top of page