Dálnice v mých žilách / Highway in My Veins (2006)

Více než tři sta tisíc indických truckerů je nakaženo virem HIV a jinými pohlavními chorobami. K rizikovému chování dohánějí řidiče podmínky, v nichž jsou nuceni pracovat - přetěžování nákladů, vydírání úředníky, smrtelná únava, kterou zahánějí všemi možnými i nemožnými způsoby, dlouhodobá odloučení od domova, stres, negramotnost, nedostatek osvěty i zdravotní péče. Dokument o neutěšené sociální situaci v současné Indii.
České znění. 
Top of page