Čína vzhůru nohama / China Upside Down (?)

Konfuciánství a komunismus. Důraz na rodinu a poslušný vztah k autoritě. Kombinace tradičních hodnot čínské společnosti a zákonitostí tržního hospodářství přináší spoustu zajímavých, a často i bizarních příběhů, které obracejí Čínu vzhůru nohama a zároveň nutí Západ přijmout fakt, že se s touto zemí musí počítat.
České znění. 
Top of page