Komunikace je hra (2008)

Jaká dovednost je v životě nejdůležitější? Vzájemné porozumění! Pořad diváky zábavnou formou seznamuje s metodami řešení konfliktů a asertivního jednání. České znění.

E1 - Asertivita
Komunikace rozhoduje o našich úspěších či neúspěších. Je podstatnou součástí našeho denního života. Kolik času však věnujeme jejímu zdokonalování? Cílem pořadu je zábavným způsobem rozvíjet sociální dovednosti a učit efektivní způsoby komunikace a strategie. Spolu s hrdiny krátkých příběhů se diváci dozvědí o nejnovějších poznatcích v oblasti lidského vnímání a získají inspiraci k přemýšlení o mezilidských vztazích.

E2 - Mediace
Jak usmířit dva lidi ve sporu? Jak postupovat, dostaneme-li se do situace, kdy se nám svěřují dvě rozhádané strany? Díl věnovaný mediaci seznamuje s metodami úspěšného usmiřování konfliktů. Na groteskní scénce ze života dvou sousedů se dozvíme hlavní zásady a pravidla efektivní mediace.

E3 - Řešení konfliktů
"Každý konlikt je příležitost, kterou buď využijeme a navzájem si přiblížíme, nebo se naopak vzdálíme," říká moderátor M. Táborský v třetím dílu pořadu Komuniace je hra. Základním tématem je totiž Řešení konfliktů. Diváci sledují řešení konfliktu mezi ředitelkou zoologické zahrady a její podřízenou - veterinářkou. Na scénce se dozvědí základní pravidla zvládání konfiktů.

E4 - Umění naslouchat
Umění naslouchat je jedna ze zapomenutých dovedností. Lidé hodně mluví a málo naslouchají. V zábavných scénkách si ukážeme, kam až takové nenaslouchání může vést...
Moderátor Miroslav Táborský diváky seznamuje se základními technikami aktivního naslouchání a empatie.

E5 - Umění prezentace
Vystoupit před publikem a bez trémy přednést projev - to je sen mnoha lidí! Mnoho z nás však má s vystupováním na veřejnosti velké potíže.
V pátém dílu pořadu Komunikace je hra se diváci dozvědí základní techniky a strategie, které je dobré při prezentaci používat. V zábavných scénkách se seznámí s nejčastějšími chybami, kterých se při prezentaci dopouštíme. Pořad se věnuje projevům v práci i na rodinných oslavách.

E6 - Úspěšné vyjednávání
Náš svět je jako jeden obrovský jednací stůl. Stůl, u kterého se odehrává spousta malých i velkých jednání. Je jenom na nás, jak aktivně budeme vyjednávat, abychom dosáhli svých potřeb a zájmů. Dojednali pro sebe pokud možno ty nejlepší podmínky, ať už v práci nebo v osobním životě. Prosadit si své vlastní cíle a zároveň přitom neošidit toho druhého, může být ale někdy skutečné mistrovství. Stejně jako v případě ostatních komunikačních dovedností to chce znát důležité strategie a mít praxi.
V šestém díle pořadu "Komunikace je hra" se diváci zábavnou formou seznámí se stragiemi vyjednávání při koupi nemovitosti, výše platu nebo uspořádání hostiny v restauraci. V pořadu vystoupí Allan Gintel, který pracoval jako profesionální vyjednavač v Africe. S diváky se podělí o taktiky, které zde využíval.

E7 - Hodnocení druhých
"Popisovat jevy a nehodnotit je, představuje nejvyšší formu lidské inteligence." Tolik citát významného indického filozofa Jiddu Krishnamurtiho. Moudrá slova, která hezky uvádí téma sedmého dílu - zpětná vazba anebo chcete-li anglicky - feedback.
Diváci se dozvědí, že při poskytování zpětné vazby je důležité vyhnout se subjektivní kritice a hodnocení a zaměřit se na konkrétní popis. Říká se to to snadno, ale v praxi to vůbec jednoduché není! Je velmi těžké popsat jakoukoliv situaci, aniž bychom k ní nepřidali své hodnocení. Základní zásadou popisného jazyka je vyvarovat se přílišného používání zavádějících přídavných jmen. Používejme raději slovesa, kterými situaci přesněji popíšeme. Kromě subjektivity má hodnocení ještě další nevýhodu. Druhými bývá často problematicky přijímáno. Jen málokdy inspiruje k seberozvoji, naopak může vést k demotivaci, ztrátě zájmu, agresi či konfliktu. Některá hodnocení vytvářejí zavádějící nálepky, kterých se pak dotyčný špatně zbavuje.
Diváci se proto v zábavncýh scénkách naučí základní zásady poskytování zpětné vazby. V pořadu vystoupí Petr Parma, profesionální kouč a učitel Jan Krčmář, který byl před nedávnem nominovaný na Zlatého Ámose.

E8 - Otázka - lék i zabiják
Na začátku našeho poznání je vždy nějaká otázka. Otázka je silný a mocný nástroj. Je základem jedné psychologické techniky - koučování. Traduje se, že princip koučování vznikl ve sportu, když přípravu sportovce musel na čas převzít trenér, který danému sportovnímu odvětví vůbec nerozuměl. Protože nemohl svěřence vést, musel se to od něho nejdřív naučit. Zjišťoval, jak dosahoval výkonu, co proto dělal, co potřebuje právě teď, jak na to, aby to co nejvíc fungovalo... No a najednou zjistil, že sportovec zvýšil výkonnost podstatně víc než s předchozím trenérem. A princip byl na světě... V podstatě jde o systém kladení otázek, které navedou partnera k přemýšlení o svém jednání, výsledcích, plánech. Ale jaké otázky používat?

E9 - Jak si lidé hrají
Nejen děti, ale i my dospělí si hrajeme, i když se u toho většinou snažíme tvářit moudře. Podle amerického psychiatra Erica Berneho je dokonce hra přirozenou součástí naší komunikace. Podle situací střídáme různé role a volíme vhodné komunikační taktiky. Pokud hrajeme fér, probíhá vše hladce. I v komunikaci ale existují fauly, nečekané tahy a manipulace. V devátém dílu Komunikace je hra se zaměříme na jedny z nejběžnějších her, se kterými se většina z vás již určitě setkala: hra na "Ano, ale...", "Jaký jste vy mistr, pane mistr!", "Hra s ohněm" a "Hra o moc". Miroslav Táborský vás naučí tyto hry rozpoznat a nenechat se do jejich osidel vlákat.

E10 - Motivujeme druhé
Jak motivovat druhé? Základem každé motivace jsou naše potřeby, od těch nejzákladnějších až po nejvyšší, ušlechtilé a specificky lidské, jako je potřeba seberealizace, uznání a lásky. U každého z nás je uspořádání těchto potřeb poněkud odlišné, podle toho se pak liší i zdroje jejich uspokojení a motivace. Chceme-li tedy druhé účinně motivovat, je dobré udělat si o jeho potřebách představu. Odměna i trest patří mezi jednodušší formy motivace - mají určitě své důležité místo ve výchově, dobře se hodí v jednodušších situacích nebo u zvířat. U člověka je však systém potřeb a motivací přeci jen složitější. I negativní vzor může být motivací k chování.

E11 - Umění přesvědčit
Co musíme udělat, abychom zvládli zdolat námitky druhých a prosadili svůj názor? V dalším díle pořadu "Komunikace je hra" se seznámíme s technikami přesvědčování, které se nám mohou hodit nejen v pracovním, ale i osobním životě. Může se nám díky nim podařit prodat svůj nápad, myšlenku nebo zboží, které nabízíme. Informace o přesvědčovacích technikách jsou zajímavé i pro ty, kteří nikoho přesvědčovat nechtějí: jako obrana proti manipulaci reklamy a obchodníků. Ti často používají přesvědčovací metody dohnané do krajností.

E12 - Řeč těla
Slova, slůvka, slovíčka... Hrnou se na nás ze všech stran - doma, v práci, z médií... Jeden by se skoro nechal zlákat a všemu uvěřil... Ale zkusili jste někdy pátrat, co stojí za nimi, co jim dodává tu správnou šťávu? I hezkou věc můžeme říct tvrdě a změníme tím celý význam našeho sdělení. Když se budeme u kritiky protivníka usmívat a koketně pohybovat v bocích, dozajista ho tím pěkně zmateme. Nejen slova totiž mluví, MLUVÍ CELÉ NAŠE TĚLO! Ale pozor, neverbální signály vysíláme většinou podvědomě a stejně tak je i přijímáme. Pokud se tedy snažíme slovy něco zakrýt nebo předstírat, jednoduše řečeno druhého klamat, je potřeba přizpůsobit tomu i řeč našeho těla. A to nemusí být vůbec jednoduché! Na druhou stranu umět číst z mimoslovní komunikace, tedy znát tzv. "body language", nám může přinést cenné informace. V praktickém životě se taková schopnost jistě hodí.

E13 - Být sám sebou
Kdo nikdy nepodlehl touze toho druhého vmanipulovat do situace, která by mu lépe vyhovovala, kdo nezatoužil využít své moci na pracovišti, svého vlivu v rodině nebo u svých blízkých? Manipulace je velmi běžný jev, který se děje jak vědomě, tak i mimoděk. Velmi záleží na tom, o jak důležitou věc jde a jak je nebezpečné v manipulaci pokračovat či setrvávat.
V závěrečném dílu série "Komunikace je hra" se dozvíme, jak manipualci rozpoznat a bránit se jí. Díl bude tak shrnutím našich dovedností v asertivitě a komunikačních dovednostech. 
Top of page