Lucrezia Borgia - krásná travička / Lucrezia Borgia (2006)

Narodila se v renesančním Římě v roce 1480, v ovzduší politických svárů a intrik. Byla nelegitimním dítětem kardinála a jeho konkubíny. Jmenovala se Lucrezia Borgia a mnozí ji považují za nejneřestnější ženu v dějinách. Jiní si však kladou otázku, jsou-li pomlouvačné historky o Lucrezii opravdu skutečností nebo pouhým výmyslem.
České znění. 
Top of page