Manželské etudy (2005)

Prostřednictvím dvou sběrných dokumentů z let 1981 až 2005 máme jedinečnou příležitost sledovat proměny manželských vztahů a příběhy hrdinů všedního života. České znění. 
Top of page