Muhammad Mubarak / Muhammad Mubarak: À Visage découvert (2007)

Uzavřel mír s Izraelem, a následně musel čelit sérii neúspěšných pokusů o atentát. Svoji zemi vyvedl z mezinárodní izolace a stal se přítelem Spojených států amerických. Portrét egyptského prezidenta Muhammada Husního Mubaraka.
České znění. 
Top of page