Mystická tvář islámu / Sufi Soul - The Mystic Music of Islam (2007)

Mírumilovná hudba súfijské odnože islámu jako protiklad mediálního obrazu dnešní islámské kultury. České znění. 
Top of page