Nový obraz světa se rodil i na Hané (2005)

Edmund Husserl a Ludwig Wittgenstein. Dokument vypráví o spletitých i dramatických osudech těchto dvou velkých myslitelů 20. století, pro jejichž život i nazírání světa byl podstatný vztah k moravskému prostředí - Prostějovu a Olomouci.
České znění. 
Top of page