Charisma v politice - řeč těla / Charisma in politics (2008)

Má obsah mluveného projevu v politice takový význam, jaký mu obvykle přičítáme?
Jaký má nonverbální komunikace dopad na vyznění projevu: grimasy, gesta, intonace. Jaké jsou emocionální a racionální prvky, které rozhodují o pozitivní - nebo negativní reakci na daného politika? Proč jsou někteří politici charismatičtější než jiní? Charisma je kombinace schopnosti navázat kontakt s posluchači a vést s nimi dialog. Proto je charisma velmi dobře patrné u amerických státníků jako Ronald Reagan a Bill Clinton, kteří jsou si v tomto ohledu podobní. Charisma spočívá rovněž v určité souhře s obecenstvem. Charisma znamená, že slova řečníka nezapůsobí jen na jeho bezprostřední okolí, ale budou mít dopad i na mnohem širší okruh posluchačů. Je to schopnost upoutat pozornost, takže lidé budou obracet svůj zrak k jeho nositeli, v kombinaci se schopností ovlivňovat jejich pocity a dokonce i to, co si myslí a jak se chovají. Charismatický člověk je ten, který na vás zapůsobí, který vás zaujme, který vás přitáhne, který má určitý šarm a vy mu důvěřujete.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page