Charisma v politice - řeč těla / Charisma in politics (2008)

Má obsah mluveného projevu v politice takový význam, jaký mu obvykle přičítáme?
Jaký má nonverbální komunikace dopad na vyznění projevu: grimasy, gesta, intonace. Jaké jsou emocionální a racionální prvky, které rozhodují o pozitivní - nebo negativní reakci na daného politika? Proč jsou někteří politici charismatičtější než jiní? Charisma je kombinace schopnosti navázat kontakt s posluchači a vést s nimi dialog. Proto je charisma velmi dobře patrné u amerických státníků jako Ronald Reagan a Bill Clinton, kteří jsou si v tomto ohledu podobní. Charisma spočívá rovněž v určité souhře s obecenstvem. Charisma znamená, že slova řečníka nezapůsobí jen na jeho bezprostřední okolí, ale budou mít dopad i na mnohem širší okruh posluchačů. Je to schopnost upoutat pozornost, takže lidé budou obracet svůj zrak k jeho nositeli, v kombinaci se schopností ovlivňovat jejich pocity a dokonce i to, co si myslí a jak se chovají. Charismatický člověk je ten, který na vás zapůsobí, který vás zaujme, který vás přitáhne, který má určitý šarm a vy mu důvěřujete.
České znění. 
Top of page