Hrdý národ (2006)

Patří ještě vlastenectví k dnešní době, nebo už jde o přežitek minulosti? České znění. 
Top of page