Nevládní organizace (2002)

Dokumentární cyklus o nevládních organizacích. České znění.

E1 - Příběh duhových bojovníků - Greenpeace
Úsilí a střety celosvětově známého hnutí v bohatých archivních materiálech i v názorech E. Koháka, J. Patočky, I. Breziny, L. Jakla a dalších.

E2 - Ať vstoupím do kteréhokoliv domu - Lékaři bez hranic
Nezištná pomoc v nejkritičtějších chvílích a na nejzasaženějších místech naší planety v bohatých archivních materiálech i názorech a zkušenostech českých lékařů.

E3 - Kdo drží druhou půlku nebe - La Strada, Gender Studies, ProFem
Mezinárodní pomoc ženám v těžkých situacích v bohatých dokumentárních materiálech i v názorech J. Šiklové, D. Fischerové, A. Brysonové, P. Příhody a dalších.

E4 - Každý den, když otevřete noviny - Amnesty International
Historie a současnost pomoci politickým vězňům a jiným pronásledovaným ve světě i u nás v bohatých dokumentárních materiálech i názorech P. Benensona, J. Urbana, J. Rumla, F. Stárka a dalších.

E5 - Aby tvá pomoc zůstala skrytá - Mercy Corps Intl.
Humanitární pomoc v extrémních podmínkách velkých přírodních katastrof a válečných konfliktů v Hondurasu, Kambodži, Súdánu a Kosovu. 
Top of page