Podivuhodní živočichové / Super animals (2007)

Máme z nich hrůzu, ale pro vědce jsou švábi vynikajícím zdrojem nápadů a inspirace, protože dokáží spoustu věcí, které nyní chceme naučit roboty. Nové poznatky o medúzách a červech zase pomohli vyřešit řadu záhad genetiky a výrazným způsobem přispěli k přečtení lidského genómu a osvětlení problematiky dědičných chorob. Díky potkanům jsme, nakonec, začali zkoumat tajemství lidské biologie a lidského mozku.
České znění. 
Top of page