Pomsta boha deště / Die Maya: Die Rache des Regengottes (2005)

Další díl dokumentárního cyklu vede po stopách jednoho zaniklého národa. Na území dnešního Mexika, Guatemaly a Hondurasu žili Mayové v nádherných městech, nad nimiž se jako mrakodrapy tyčily impozantní pyramidy. V monumentálních chrámech uctívali bohy budící hrůzu a podřizovali se vládcům, kteří pořádali krvavé slavnosti s lidskými oběťmi. Ale potom byla kultovní místa náhle opuštěna a vyspělá kultura se propadla do chaosu. Co to způsobilo? Rozhodně ne vpád Španělů - vždyť první conquistadoři už bloudili jen liduprázdnou krajinou. Na celá staletí byl potom začarovaný tropický svět Střední Ameriky zahalen závojem nerozluštitelných hádanek.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page