Pomsta boha deště / Die Maya: Die Rache des Regengottes (2005)

Další díl dokumentárního cyklu vede po stopách jednoho zaniklého národa. Na území dnešního Mexika, Guatemaly a Hondurasu žili Mayové v nádherných městech, nad nimiž se jako mrakodrapy tyčily impozantní pyramidy. V monumentálních chrámech uctívali bohy budící hrůzu a podřizovali se vládcům, kteří pořádali krvavé slavnosti s lidskými oběťmi. Ale potom byla kultovní místa náhle opuštěna a vyspělá kultura se propadla do chaosu. Co to způsobilo? Rozhodně ne vpád Španělů - vždyť první conquistadoři už bloudili jen liduprázdnou krajinou. Na celá staletí byl potom začarovaný tropický svět Střední Ameriky zahalen závojem nerozluštitelných hádanek.
České znění. 
Top of page