Svět tajemných sil / World of Strange Powers (1985)

Arthur C. Clarke přibližuje jevy jako předvídání budoucnosti, telepatie, stigmata, minulé životy a mnohé další. Anglické znění. 
Top of page