Tajemství bible / Bible Mysteries (2003)

Dokumentaristé britské BBC znovu zkoumají biblické texty a historická fakta a přinášejí překvapivé závěry. České znění. 
Top of page