Tání ledovců / Glacier Meltdown (2006)

Klimatické změny mohou mít pro lidstvo dost dramatické důsledky. Roztají všechny ledové a sněhové vrstvy, které pokrývají deset procent zemského povrchu? České znění. 
Top of page