Život bez škatulky (2008)

Dokumentární film Theodory Remundové nahlíží do života dvou lidí žijících na společenském okraji a rezignujících na přijetí obvyklého modelu života většinové společnosti. Dobrovolný civilizační exil lidí, kteří žijí v maringotkách a hledají poslání v obětavé práci pro zvířata, lze v mnoha ohledech chápat jako vzdor proti konzumním hodnotám civilizovaného světa, stejně jako útěk před příliš složitým a nepřehledným světem mezilidských vztahů.
České znění. 
Top of page