Kněžna upír / Die Vampirprinzessin (2007)

Pověsti a hororové příběhy mají často historické kořeny. Platí to i o upírských legendách, které se zvláště v 18. století objevovaly ve většině evropských zemí. Jeden takový příběh se po staletích vynořil při výkopových pracích v Českém Krumlově. Šlo o nález pohřebiště, kde mezi kostrami byly i ostatky tří osob, pohřbených s použitím protiupírského rituálu. Pátrání v zámeckém archivu vedlo k osobě kněžny Eleonory Schwarzenbergové, jejíž životní osudy a smrt obklopuje řada záhad a tajemství. Podivný byl i způsob, jakým byla pohřbena. Jako by se jí okolí bálo... Osobní lékař Marie Terezie doktor van Swieten dokonce přijel do Čech, aby pak vyslovil závěr, že "upírské historky se objevují jen tam, kde vládne tmářství". Marie Terezie pak vydala výnos, zakazující praktiky boje proti upírům - a ti pak přešli do světa fantazie.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page