Mor / The Black Death (2004)

Černá smrt. Taková byla přezdívka dýmějového moru, metly Evropy, snad nejničivější nemoci, která kdy zachvátila starý kontinent. Během tří let v polovině 14. století její vinou zemřela jedna třetina tehdejší evropské populace. Církevní autority hlásaly, že jde o trest Boží, předzvěst apokalypsy, my jsme ale v poznání pokročili přece jen o trochu dál. Přestože známe virového původce moru, a dokonce i přesto, že víme o místech v Africe, kde se mor pořád ještě vyskytuje, je stále navýsost poučné a zajímavé procházet záznamy kronik. A pozorovat, jak se s touto ničivou pohromou, proti níž neměla soudobá medicína šanci, vypořádávali tehdejší písmáci a kronikáři...
České znění. HESLO: cartman.

http://www.filefactory.com/file/a20938a/n/Mor.ec.part1.rar
http://www.filefactory.com/file/a209383/n/Mor.ec.part2.rar
http://www.filefactory.com/file/b4d0140/n/Mor.ec.part3.rar
http://www.filefactory.com/file/a20938e/n/Mor.ec.part4.rar
http://www.filefactory.com/file/b4d013d/n/Mor.ec.part5.rar
http://www.filefactory.com/file/a209376/n/Mor.ec.part6.rar
http://www.filefactory.com/file/a20937f/n/Mor.ec.part7.rar
 
Top of page