Mor / The Black Death (2004)

Černá smrt. Taková byla přezdívka dýmějového moru, metly Evropy, snad nejničivější nemoci, která kdy zachvátila starý kontinent. Během tří let v polovině 14. století její vinou zemřela jedna třetina tehdejší evropské populace. Církevní autority hlásaly, že jde o trest Boží, předzvěst apokalypsy, my jsme ale v poznání pokročili přece jen o trochu dál. Přestože známe virového původce moru, a dokonce i přesto, že víme o místech v Africe, kde se mor pořád ještě vyskytuje, je stále navýsost poučné a zajímavé procházet záznamy kronik. A pozorovat, jak se s touto ničivou pohromou, proti níž neměla soudobá medicína šanci, vypořádávali tehdejší písmáci a kronikáři...
České znění. HESLO: cartman.

http://www.filefactory.com/file/a20938a/n/Mor.ec.part1.rar
http://www.filefactory.com/file/a209383/n/Mor.ec.part2.rar
http://www.filefactory.com/file/b4d0140/n/Mor.ec.part3.rar
http://www.filefactory.com/file/a20938e/n/Mor.ec.part4.rar
http://www.filefactory.com/file/b4d013d/n/Mor.ec.part5.rar
http://www.filefactory.com/file/a209376/n/Mor.ec.part6.rar
http://www.filefactory.com/file/a20937f/n/Mor.ec.part7.rar

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page