Po stopách Gándhího / In Search of Gandhi (2007)

Autor dnešního dokumentu z cyklu Proč potřebujeme demokracii si vytkl nelehký úkol: projít tzv. solnou cestu, kterou kdysi dávno absolvoval Ghándí. Na své pouti mluví s mnoha lidmi a zamýšlí se nad tím, jak se Indie změnila a jak Ghándího ideály zmizely pod nánosem konzumního života na straně jedné a zoufalé bídy na straně druhé, přičemž za obojí už nelze obviňovat cizí kolonizátory.
Anglické znění. 
Top of page