Běžní podezřelí (2006)

S rozvojem moderních technologií a se stále sílícím tlakem soukromých firem i států na kontrolu svých klientů, zaměstnanců a občanů, stáváme se všichni tak trochu "běžnými podezřelími". Ve jménu vyšší bezpečnosti společnosti, ochrany zájmů nás všech a hodnot západní civilizace jsou právě tyto hodnoty, jako svoboda jednotlivce, plíživě potlačovány. Je narušováno naše právo na soukromí, v rámci jakési vyšší obecné bezpečnosti je porušena naše bezpečnost osobní. Film se pokouší divácky srozumitelným způsobem zmapovat část tohoto "nebezpečného" prostoru kolem nás. Hlavní hrdina - novinář a publicista Jan Čáp - během natáčení filmu projde řadou situací, během kterých může být narušeno jeho právo na soukromí.
České znění. 
Top of page