Gándhí / Gandhi: God’s Eunuch (2005)

Mahátma Gándhí je jednou z nejvýznamnějších postav dvacátého století. Na Západě však víme jen málo o tom, co ho přimělo stát se mužem míru. Pořad vypráví o Gandhím jako o člověku, který se vydal na životní cestu, aby se stal ikonou, za kterou ho dnes považujeme.
České znění. 
Top of page