Bitva proti proudu / Upstream Battle (2008)

Řeka jako modlitebna. Tak vnímají vodní tok Klamath původní obyvatelé severní Kalifornie, lovící ve stříbřitých vlnách lososy. Jejich život však narušilo vybudování čtyř přehrad pro přečerpávací vodní elektrárny na horním toku řeky. Ryby nemohou přirozeně migrovat proti proudu, kam se pravidelně vrací třít. Elektrárny navíc znečišťují tok nebezpečnými toxiny, které se vytvářejí ve stojatých vodách přehrad. Příslušníci a příslušnice několika indiánských kmenů proto vedou svůj boj proti společnosti provozující elektrárny. Jejich úsilí musí být o to silnější, když se novým majitelem stává akciová společnost, v níž je velmi těžké dovolávat se společenské odpovědnosti... Dokument Bena Kempase neukazuje pouze donquijotský boj několika jedinců proti velké korporaci, ale problematizuje také otázku života etnických menšin v kapitalistickém systému. Jaká práva dnes mají původní obyvatelé, jimž země historicky patřila? Nakolik je jejich životní styl nepochopitelný či naopak přitažlivý pro ostatní.
České znění.



 
Top of page