Bitva proti proudu / Upstream Battle (2008)

Řeka jako modlitebna. Tak vnímají vodní tok Klamath původní obyvatelé severní Kalifornie, lovící ve stříbřitých vlnách lososy. Jejich život však narušilo vybudování čtyř přehrad pro přečerpávací vodní elektrárny na horním toku řeky. Ryby nemohou přirozeně migrovat proti proudu, kam se pravidelně vrací třít. Elektrárny navíc znečišťují tok nebezpečnými toxiny, které se vytvářejí ve stojatých vodách přehrad. Příslušníci a příslušnice několika indiánských kmenů proto vedou svůj boj proti společnosti provozující elektrárny. Jejich úsilí musí být o to silnější, když se novým majitelem stává akciová společnost, v níž je velmi těžké dovolávat se společenské odpovědnosti... Dokument Bena Kempase neukazuje pouze donquijotský boj několika jedinců proti velké korporaci, ale problematizuje také otázku života etnických menšin v kapitalistickém systému. Jaká práva dnes mají původní obyvatelé, jimž země historicky patřila? Nakolik je jejich životní styl nepochopitelný či naopak přitažlivý pro ostatní.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page