Dějiny podle soudružky učitelky (2009)

Jsou historická témata československých dějin 20. století, která nás nutí k zamyšlení nad úlohou učitelů historie ve výchově mladé generace. V minulém režimu se učitelé stali pouhými interprety zkreslených dějin a nezaujímali z velké části stanoviska k problémům. Je vcelku přirozené, že člověk se zlým, ponižujícím a nepříjemným zážitkům brání tak, že na ně chce zapomenout, vytěsnit je ze své paměti. Toto "zapomínání" má však často tragické následky. Naše přítomnost je totiž z velké části určována minulostí. To předpokládá zpětnou reflexi, přesné pojmenování chyb a viníků. I trpká a krutá zkušenost totiž může mít svůj smysl, stane-li se výstrahou do budoucnosti...
České znění.

http://www.filefactory.com/file/b1c3af1/n/Dejiny_podle_soudruzky_ucitelky.part1.rar
http://www.filefactory.com/file/b1c3ae8/n/Dejiny_podle_soudruzky_ucitelky.part2.rar
 
Top of page