Vymítači ďábla: Skutečný příběh / Exorcists: The True Story (2004)

V roce 1949 byl čtrnáctiletý chlapec z Marylandu prohlášen za posedlého ďáblem, kterého se z něj při katolickém rituálu pokusili vymítit tři kněží. Jednalo se o jediný případ vymítání ďábla v americké historii, jehož pravost potvrdila katolická církev a kterého se poprvé a zatím naposledy zúčastnili i lékaři a psychiatři. O 30 let později, kdy měla být stržena nemocnice Alexian Brothers Hospital v St. Louis, dělníci objevili deník jezuitského kněze Otce Raymonda J. Bishopa, jenž obsahoval strašidelnou výpověď o vymítání ďábla, které kněz uskutečnil ve spolupráci s lékařem. Dokument rekonstruuje klíčové události, k nimž v nemocnici došlo a zkoumá, jak se tam chlapec dostal. Současní odborníci, včetně jezuitského kněze, který se vymítání účastnil, předkládají svá vysvětlení.
České znění. 
Top of page