Hitler - příběh jedné kariéry / Hitler - Eine Karriére (1998)

Když byl tento film poprvé promítán, vyvolal řadu protichůdných názorů. Smyslem tohoto filmu není popisovat dějiny Třetí říše. Pojednává o vztahu Adolfa Hitlera k německému národu, o okolnostech, které Hitlera formovaly a umožnily mu vzestup - i o jeho přívržencích. Kolik lidí jej vlastně podporovalo? K činům, které neměly obdoby, bral Hitler odvahu z pocitu shody s vlastním národem. Proč zakrývat, že většina Němců dávala Hitlerovi za pravdu a že se s ním ztotožňovala? Film chce ukázat jakými prostředky se toto soužití realizovalo a kolik zaslepenosti v něm bylo obsaženo. Cena, kterou si to vyžádalo, je všeobecně známa.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/b3egf27/n/Hitler-pribeh_jedne_kariery.part01.rar
http://www.filefactory.com/file/b3egf2e/n/Hitler-pribeh_jedne_kariery.part02.rar
http://www.filefactory.com/file/b3egf32/n/Hitler-pribeh_jedne_kariery.part03.rar
http://www.filefactory.com/file/b3egf28/n/Hitler-pribeh_jedne_kariery.part04.rar
http://www.filefactory.com/file/b3egf2h/n/Hitler-pribeh_jedne_kariery.part05.rar
http://www.filefactory.com/file/b3egf3g/n/Hitler-pribeh_jedne_kariery.part06.rar
http://www.filefactory.com/file/b3egf3b/n/Hitler-pribeh_jedne_kariery.part07.rar
http://www.filefactory.com/file/b3egf36/n/Hitler-pribeh_jedne_kariery.part08.rar
http://www.filefactory.com/file/b3egf35/n/Hitler-pribeh_jedne_kariery.part09.rar

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page