Hledání moudrosti stáří (2002)

Současná společnost je celou svou orientací zaměřená na mládí, výkon a úspěšnost. Staří lidé jsou stále zvětšující se skupinou populace, která je často přehlížena, pociťována jako přítěž a manipulována. Jsou už mimo soutěž, odsunuti na okraj, někdy svými rodinami a téměř vždycky společností. I sami se tak cítí a situaci tím posilují.
Neumíme-li vnímat stáří jinak, než jako dohasínání, involuci a pozvolné odcházení ze života; mládí pak jako přípravu na "to, co teprve přijde", kde je potom ten "skutečný život"? Nezkracujeme ho tím vlastně?
Zlomky příběhů lidí stárnoucích i starých (od 59 do 100 let) se proplétají a doplňují, aby nabídly divákovi prostor k reflexi vlastního stárnutí. Film není zprávou o nalezení (či nenalezení) nějaké moudrosti, ale právě jen příležitostí k jejímu osobnímu hledání. A hledáním možná každá moudrost začíná.
České znění.http://www.filefactory.com/file/b3d29f6/n/Hledani_moudrosti_stari.avi
 
Top of page