Hledání moudrosti stáří (2002)

Současná společnost je celou svou orientací zaměřená na mládí, výkon a úspěšnost. Staří lidé jsou stále zvětšující se skupinou populace, která je často přehlížena, pociťována jako přítěž a manipulována. Jsou už mimo soutěž, odsunuti na okraj, někdy svými rodinami a téměř vždycky společností. I sami se tak cítí a situaci tím posilují.
Neumíme-li vnímat stáří jinak, než jako dohasínání, involuci a pozvolné odcházení ze života; mládí pak jako přípravu na "to, co teprve přijde", kde je potom ten "skutečný život"? Nezkracujeme ho tím vlastně?
Zlomky příběhů lidí stárnoucích i starých (od 59 do 100 let) se proplétají a doplňují, aby nabídly divákovi prostor k reflexi vlastního stárnutí. Film není zprávou o nalezení (či nenalezení) nějaké moudrosti, ale právě jen příležitostí k jejímu osobnímu hledání. A hledáním možná každá moudrost začíná.
České znění.http://www.filefactory.com/file/b3d29f6/n/Hledani_moudrosti_stari.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page