Jiří Anderle - Dialogy (2004)

Jiří Anderle se velmi brzy po absolvování Akademie výtvarných umění propracoval mezi naše nejpřednější výtvarníky, známé po celém světě. Jeho malířská a grafická díla jsou dnes zastoupena v expozicích nejprestižnějších světových galerií. Dokumentární film nám umožní nahlédnout do Anderleho tvůrčí dílny i jeho vnitřního světa a seznámit se s jeho názory na umění a život vůbec. České znění. 
Top of page